top of page

משאלה אסטרונומיה לכול המשפחה - תצפיות כוכבים 

צפון הארץ. רמת הגולן עמק החולה והגליל.

ליווי והכנה לקראת תחרות האסטרונומיה הארצית ע"ש אילן רמון ז"ל של נבחרת החלל של קריית שמונה

מתוך כ-250 נבחרות של בתי ספר יסודיים בישראל שהשתתפו באולימפיאדת החלל ע"ש אילן רמון ז"ל, נותרו 25 נבחרות שעלו לחצי הגמר וביניהם נבחרת החלל של קריית שמונה המורכבת מתלמידי כיתות מבתי הספר עוזיאל, מגינים, תל חי ומצודות, הדרכתו של פדריקו ניימן יוזם משאלה אסטרונומיה חוויתית.

חברי נבחרת החלל בונים רכב שאמור לבדוק האם יש חמצן באדמת הירח. ראש העיר אביחי שטרן הגיע לביקור במרכז החלל של קריית שמונה ושמע מהתלמידים על התוכניות שלהם.

bottom of page